Thả Một Bè Lau - Truyện Kiều Dưới Cái Nhìn Thiền Quán (12 audio)

Tác giả: HT. Nhất Hạnh

Diễn viên:

Mô tả:

Các album cùng danh mục


Những Chiếc Lá Trong Tay

Tac gia: HT. Từ Thông

Dien vien:

Con Đường Giáo Dục Phật Giáo

Tac gia: ĐĐ.Thích Trừng Sỹ

Dien vien: Hùng Thanh, Nguyễn Sinh, Kim Phượng

Trí Tuệ Trong Phật Giáo

Tac gia: Hoang Phong

Dien vien:

Những Câu Chuyện Nhân Quả

Tac gia: ĐĐ. Thích Tâm Thiện

Dien vien: Huy Hồ

Ý Tình Thân

Tac gia: TT. Thích Trí Siêu

Dien vien:

Xuân Trong Tôi

Tac gia: HT. Nhật Quang

Dien vien:

Vô Thường

Tac gia: ĐĐ. Thích Giác Thiện

Dien vien:

Vi Tiếu

Tac gia: TT. Thích Viên Minh

Dien vien:

Vết Nhạn Lưng Trời

Tac gia: Huỳnh Trung Chánh

Dien vien:

Tuyển đọc Phật Pháp

Tac gia: Nguyễn Đức Cường - Ngọc Nữ

Dien vien: Kim Phụng

1 2  3  4  5  Tiếp Cuối

Trung Bộ Kinh - Phần 3
Tác giả: HT. Minh Châu
Đọc/Giảng:


Âm lịch

Thiết Kế & Phát Triển Bởi Phạm Trương